LESZNO

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego 
w Lesznie
wita w Biuletynie Informacji Publicznej

Al. Jana Pawła II 10
64-100 LESZNO
Skrzynka e-mail: sp7@sp7.leszno.net

tel. 65 520 40 05
fax 65 520 40 05

Zapraszamy także na nasze strony
http://www.sp7leszno.pl

Najnowsze informacje